Jsem na zemi, ale potřebuju hodně vzduchu a prostoru. Hluboce vnímám svoje kořeny, odkud beru stabilitu a výživu. Domov je pro mě místem tepla a spočinutí. Jako dítě jsem zažíval pocit bytí v plné přítomnosti, hravost, radost, plynutí. Nástup do školy pro mě znamenal tlak a odpojení od sebe.

Moje touha po informacích a hlubokém poznání mě ale přiměla vydržet ve vzdělávacím systému mnoho dalších let. Zajímalo mě fungování lidského těla a možnost s ním pracovat na různých úrovních. Začal jsem studovat medicínu a už během školy jsem masíroval. Mám přirozenou touhu se neustále učit, sám si vyhledávat nové zdroje a cesty. Medicína pro mě znamenala nutnost se zúžit, pociťoval jsem velkou tíhu a napětí. Odešel jsem bez titulu v posledním ročníku, kdy jsem měl všechny znalosti, ale už jsem skoro nemohl dýchat. Spočinutí a znovu-rozšíření bytí mi přineslo díky setkání se ženou, kterou považuji za jednu ze svých duchovních učitelek. Ukázala mi, že to jde i jinak. Díky ní jsem se vydal na cestu zkoumání čínské medicíny, která přináší celostní pohled na spojení tělo-srdce-mysl, hluboké propojení s živly a zaměření na životní rovnováhu.

Cestu, která nemocem předchází, místo aby jen léčila důsledky. Pracuju s lidmi a pro lidi, masíruji a poskytuji konzultace, akupunkturu a léčebné doplňky. Opírám se o svoje hluboké znalosti západních a východních přístupů k léčení, intuici a napojení na přírodu. Nejraději zkouším všechno nejdřív na sobě a pak předávám dál. Baví mě chodit po lese, koupat se v jezerech a pozorovat, jak se věci mění. Ponoření do sebe mi přináší uvolnění.

Jen co jsem se postavil na zadní, tak jsem nejraději běhal venku, což mi zůstalo dodnes. Rád se toulám krajinou lesů, luk a hor s jezery, neobjevených studánek a potůčků. Od mala mě fascinovala hudba a přitáhla si mě s nástupem do školních lavic. Zákonitě tedy přisla snaha naučit se hrát , ale nejen na klavír, ale i na kytaru. Střední školu jsem navštěvoval v Praze Libni. Byl to čas mnoha experimentů, objevování limitů nejen fyzických, ale i psychických. To byl pravděpodobně začátek zájmu o fungování lidského těla na všech jeho úrovních.

Logickou, ne však úplně vnitřní cestou, bylo rozhodnutí jít na lékařskou fakultu. Start se kvůli neúspěšným přijímacím zkouškám posunul o 2 roky. na potřetí se povedlo a započal lékařskou kariéru. Studium plynulo, avšak uvnitř sebe jsem cítil jistý neklid a rozladění. Medicína je schopná popsat fungování našeho těla na molekulární úrovni, avšak výsledky ne vždy korespondovali s očekávaným výsledkem. Již před nástupem na fakultu, jsem tušil, že fungování lidského těla je komplexní proces a že moje cesta neskončí po promoci. Toto vědomí mi umožnilo začít vidět věci v jiném světle. Po TCM jsem pokukoval již na střední škole a to hlavně z důvodu, že mi pomohla se zbavit chronického zánětu středního ucha. Rozhodl jsem se tedy ve chvíli kdy jsem měl všechny potřebné informace ze západní medicíny jít cestou celostního způsobu uzdravení.